��������������������

Истраживање педагога Установе - Мирјане Савкић о ставовима родитеља према васпитним поступцима

На састанку Васпитно-образовног већа Установе, одржаном 23.10.2014. године  презентовано је истраживање реализовано од стране педагога Установе - Мирјане Савкић.

Испитивани су СТАВОВИ РОДИТЕЉА ПРЕМА ВАСПИТНИМ ПОСТУПЦИМА.

 • СТАВОВИ су динамичке црте личности.
 • Нису преузети наслеђем, него су научени.Праћени су емоцијама-позитивним или негативним (особа је или позитивно или негативно диспонирана према предмету).
 • СТАВОВИ РОДИТЕЉА  су веома битни у васпитавању деце, с обзиром на то да су родитељи први и најважнији васпитачи своје деце и да је улога родитеља једна од најважнијих и највећих улога које сваки човек има у свом животу (деца од родитеља не примају само љубав и нежност, већ и поглед на свет,начин живота, однос према друштву, обавезама...).

Ставови родитеља који негативно делују на развој личности детета:

 1. НЕДОСЛЕДАН  став  условљава несигурност детета како у погледу исправности својих поступака, тако и у погледу родитељске љубави.
 2. СУВИШЕ ПОПУСТЉИВстав обликује размажено дете.
 3. ПРЕТЕРАНО СТРОГстав  родитеља  ствара несигурно и спутано дете.
 4. ПРЕТЕРАНО ЗАШТИТНИЧКИстав –дете плашљиво, несигурно и револтирано.
 5. ХЛАДАН, НЕЗАИНТЕРЕСОВАНстав-услед недостатка љубави од стране родитеља дете је агресивно, деструктивно (осећа потребу за разарањем и за “кидисањем”)
 6. Став ПРЕЗАПОСЛЕНИХ РОДИТЕЉА-веома сличан претходном.

Типови родитеља са аспекта поделе власти:

 1. АУТОРИТАРНИ –дете их се плаши и из страха им се покорава. Родитељи су крути, емоционално сиромашни, веома строги, а понекад и саможиви и агресивни.Постављају деци строга правила и очекују да се она поштују.Такви родитељи имају заповедничко држање, а од детета захтевају да буде тихо и дисциплиновано и да не показује емоције (поготово у јавности).Деца таквих родитеља су често срамежљива, повучена и несамостална, понекад остављају утисак хладне особе, а некада су агресивна да би напакостила родитељима и од њих извукла и минимум емоција, па макар то била и љутња.
 2. ДЕМОКРАТСКИ-поштују дететову личност без заповедничког понашања.Изузетно се одржава равнотежа љубави и  власти. Дете израста у уравнотежену, реалистичну личност, без егоцентризма, лицемерја и патетике.

Типови родитељских ставова са аспекта љубави:

 1. ТОПАО став  карактерише права, истинска родитељска љубав и систематско храбрење детета.Такви родитељи не оскудевају у показивању љубави речима, пољупцима, мажењем и, једном речју-бављењу  својим дететом. Увек су ту да охрабре своје дете и да му помогну да се снађе и ослободи њихове помоћи на , нимало лаком путу одрастања.
 2. ХЛАДАН став  се огледа у непоказивању љубави  и такви родитељи не дају својој деци охрабрења.  Ови родитељи сматрају да је куповина и новац доказ љубави. Неки, пак, сматрају да деца знају да их они воле и без посебног доказивања-зато што су их они родили! Једно је извесно-не могу својој деци пружити, показати и доказати љубав они родитељи који је и сами нису добили у току свога детињства и живота.

Емоционална експресија

Породични односи, а посебно породична комуникација представљају  најважнији фактор развоја личности детета.
Емоционална експресија је скуп различитих димензија:

 • критицизам ,
 • хостилност,
 • наметљивост,
 • емоционална топлина и
 • позитивни коментари.

Заступљеност и односи наведених димензија, свакако одређујупородичну климу у којој дете одраста.

Изузетно је важна усаглашеност вербалног и невербалног израза, тј. речи које су упућене детету и адекватног емоционалног израза.

Колики је значај претходно наведене тврдње најбоље ћемо сагледати уколико схватимо да је код схизофреније видљиво присуство “дуплих порука”, где значење на вербалном нивоу није у складу са  значењем на невербалном нивоу, тј. у емоционалном изразу. Код таквих болесника одрицање од прихватања поруке на невербалном нивоу условљава неспособност схватања шта људи стварно желе да саопште, као и неспособност да се аутентично изразе сопствене жеље.

Љубавидисциплинасуесенцијалнеинеодвојиведетерминантеваљаногкарактера.Љубавбе
здисциплинепроизводислабкарактер,ааутократскадисциплинабезљубавиимаисходусле
појпослушностиигенералномставухостилностипремаокружењу.

(деотеоријскогсегментаистраживања)

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gmail.com

��������������������

ДИРЕКТОРИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА - Пријава за вакцинацију Обавештење Владе Републике Србије ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У РАДНОЈ 2021/2022 ГОДИНИ Дечја недеља Истраживање педагога Установе - Мирјане Савкић о ставовима родитеља према васпитним поступцима Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије У сусрет Новој години Примена Монтесори материјала у реализацији инклузивног програма На нивоу Васпитно-образовног већа 19.3.2015.год. су презентоване реализоване активности и пројекти као вид стручног усавршавања на нивоу Установе Peaлизован програм стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника ДА ЛИ СМО ДОВОЉНО АСЕРТИВНИ? ДАН УСТАНОВЕ и ЗАВРШНA ПРИРЕДБA ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2017 ГОДИНУ /2018 ЛИСТА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ на основу Конкурсa и ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ Листа примљене деце на основу Конкурса и Образложење ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ПОСЕТА У УСТАНОВИ "Слава Ковић" ОД ПОСМАТРАЧА ДО АКТИВНИХ УЧЕСНИКА ВАСПИТАЧИ СЕ ПОНОВО ПРИКЉУЧИЛИ УДРУЖЕЊУ ВАСПИТАЧА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ОТВОРЕН НОВИ ВРТИЋ У БЕЛОТИЋУ 47. РОЂЕНДАН НАШЕ УСТАНОВЕ ЧЕСТИТКА ЗА ОСМИ МАРТ ОСМОМАРТОВСКЕ ПРИРЕДБЕ И ПРОСЛАВА ОПРАВДАНО ПОВЕРЕЊЕ У НАШУ УСТАНОВУ УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛЦИ ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА УЧЕСТВОВАЛИ НА ФЕСТИЋУ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА У УБУ ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА ПЕТОГ И ШЕСТОГ АПРИЛА ОДРЖАНИ СУ ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ У ШАПЦУ ПОД НАЗИВОМ "Хоризонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара и васпитача" ЈАВНА НАБАВКА РАДИОНИЦА СА РОДИТЕЉИМА И ДЕЦОМ И ПОСЕТА ШКОЛСКОМ ЧАСУ ВАСПИТАЧИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ УЧЕСТВОВАЛИ НА СТУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У КЛАДОВУ СА АУТОРСКИМ РАДОМ Мали спортисти из ПУ "Слава Ковић" из Богатића Отворена изложба школице "Светлост" КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "СЛАВА КОВИЋ" У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ КРОС У ОРГАНИЗАЦИЈИ РТС-а ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА УПИС ДЕЦЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (у поступку јавне набавке мале вредности) ЗАВРШНА ПРИРЕДБА СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ВАСПИТАЧА ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ ЕКО АКТИВНОСТИ САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ВАСПИТАЧА У СОКОБАЊИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ВАСПИТАЧА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2019 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ БЕЗ ПОРТФЕЉА , ПРОФ. ДР СЛАВИЦЕ ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СЕМИНАР САВЕЗА УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНА НАБАВКА ПИТАЊЕ И ОДГОВОР (јавна набавка) ПИТАЊЕ И ОДГОВОР (јавна набавка) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (јавна набавка) ОБАВЕШТЕЊЕ КОРОНА ВИРУС (мере заштите, симптоми) ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УПИС ДЕЦЕ, ДЕЖУРСТВА ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЖУРСТВУ РЕШЕЊЕ ДЕЖУРСТВА 20-24 РЕШЕЊЕ ДЕЖУРСТВА 27.04.-01.05.2020. КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ РАНГ ЛИСТА ДЕЦЕ КОЈА СУ ПРИМЉЕНА И КОЈА НИСУ ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА ( ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА) ЈАВНА НАБАВКА (НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ) ЈАВНА НАБАВКА (ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНА НАБАВКА ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (јавна набавка) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈАВНА НАБАВКА) ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 01.11.2021-- Дунав осигурање ОБАВЕШТЕЊЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ - Препоруке за превенцију ХРИСТОС ВАСКРСЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ Обавештење ПУ Слава Ковић учествује у пројекту „Значај праћења линеарног раста деце“ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ Обавештење за родитеље ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ У УСТАНОВУ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЕЦА ПРИМЉЕНА ПО КОНКУРСУ Конкурс за пријем деце у предшколску установу „Слава Ковић“ у Богатићу за радну 2021/2022. годину ВАСKРШЊЕ АKТИВНОСТИ У НАШОЈ УСТАНОВИ Резултати конкурса за пријем деце у предшколску установу за радну 2021/2022. годину ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ